APIE PROJEKTĄ

„LEADER – verslumo ir partnerystės plėtrai“ – tai tarptautinis bendradarbiavimo projektas, kurį parengė 2 Lenkijos vietos veiklos grupės: VVG – „Gniazdo“ (koordinatorius) ir VVG „Kraina Rawki“ bei Lietuvos: Molėtų rajono VVG ir Utenos rajono VVG. Projektas dalinai finansuojamas iš Kaimo plėtros programos 2014–2020 m. lėšų. Šiuo projektu siekiama sukurti palankias sąlygas pradėti bendradarbiauti Lenkijos ir Lietuvos įmonėms, kad ilgainiui šis projektas būtų naudingas abiem šalims. Vietos vietovių plėtros dinamika priklauso nuo pokyčių pasaulio ekonomikoje. Pagrindinis šio projekto uždavinys – projekte dalyvaujančių vietos veiklos grupių ekonominis vystymasis ir aukšto visuomenės gerovės lygio pasiekimas. Tarptautiniu bendravimu siekiama paskatinti tarpusavio prekybą ir pagerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę.

Sukūrėme platformą verslininkams ir vietos visuomenės lyderiams, kurioje galima bus talpinti informaciją apie savo įmones, sumanymus, patirtį. Norime padidinti šansus vykdyti veiklą pasauliniu mastu. Tai gali būti puiki vieta rasti kontaktus nevyriausybinėms organizacijoms, kuri leis parengti tarptautinius projektus ir sukurti tarptautinius draugiškus santykius. Ši platforma turistui ir keliautojui – tai informacijos, kur galima smagiai praleisti laiką jaukioje aplinkoje, katalogas.

Katalogas bus parengtas lenkų ir lietuvių kalbomis. Visi suinteresuotieji subjektai – vietos veiklos grupės teritorijos verslininkai, organizacijos ir gyventojai, dalyvaujantys projekte, gali atsirasti minėtame portale, įvykdę kelias formalias sąlygas. Būtina susipažinti su duomenų bazės reglamentu ir jį priimti. Elektroniniu būdu persiųsti kompiuteriu užpildytą registracijos lapą. Galima prijungti nuotraukas ir logotipą. Pasirašytą pareiškimą į VVG biurą galima persiųsti paštu, pristatyti asmeniškai arba kita forma. Duomenų bazė ir platforma jau rengiami. Prašome Jūsų supratimo ir kviečiame bendradarbiauti!