Bendra informacija apie VVG

APIE UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ

Utenos regiono vietos veiklos grupė yra pelno nesiekianti organizacija, veikianti kaip juridinis asmuo kaimo vietovėje socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros sporto ir kitose panašiose srityse ir viešai teikianti šių sričių paslaugas kaimo visuomenės nariams. Visa organizacijos veikla yra skirta pagrindiniams tikslams įgyvendinti.

Steigimo sutartis pasirašyta 2008 m. gruodžio 22 d. vykusiame steigiamajame Utenos regiono vietos veiklos grupės suvažiavime. Utenos regiono vietos veiklos grupė registruota Juridinių asmenų registre 2009 metų sausio 20 dieną. Teisinė forma – asociacija.

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą sudaro 15 narių. Utenos regiono vietos veiklos grupėje yra per 40 narių.

VVG misija

Utenos regiono VVG – šiuolaikiška organizacija teikianti kokybiškas konsultavimo  paslaugas, aktyvinanti bendruomenes bei skatinanti verslumą Utenos krašte.

VVG vertybės

Utenos regiono VVG vykdydama veiklą vadovaujasi šiomis vertybėmis:

•Partneryste – pagrindinė vertybė, kurios pagalba pavyko suburti Utenos regiono vietos veiklos grupę ir sutelkti joje pilietinės visuomenės, verslo ir valdžios sektorių atstovus.

•Pilietiškumu – kasdienis tobulėjimas nuolat susiduriant su iššūkiais išliekant oriais ir sugebančiais priimti tokius sprendimus, kurie  būtų optimalūs šeimoje,  palaikomi draugų  ir supančios bendruomenės.

•Orientacija į bendruomenę reiškia, kad Utenos regiono VVG vykdydama veiklą siekia kuo daugiau atsižvelgti į vietos išteklius ir juos apjungiant padėti spręsti vietos bendruomenės problemas.

•Prieinamumu – Utenos regiono VVG yra lengvai pasiekiama, kai  klientams reikia  jos paslaugų.

•Sąžiningumu atliekant prisiimtus ir pavestus darbus, tiesos sakymas sau ir kitiems bei garbingas elgesys su fiziniais  ir juridiniais asmenimis.

•Naujoviškumu – domėjimasis naujovėmis, inovacijomis ir sugebėjimas jas įgyvendinti praktikoje.

•Atsakingumu – tai  kasdienė būsena  kurios dėka organizacija vystosi  bei stiprėja.

•Pozityvumu arba neabejojimas pasirinkto kelio teisumu, kurį išlaikyti galima tik  remiantis faktais,  bei pasikliaujant  komandiniu darbu arba draugo petimi.

•Globėjiškumu Utenos krašto vietos projektų pateikėjų atžvilgiu.

•Viešumu – Utenos regiono vietos veiklos grupė atvira naujiems žmonėms, naujoms organizacijoms bei naujoms idėjoms, skleidžianti savo sukauptą patirtį kiekvienam besidominčiam kaimo plėtros procesais.

VVG teritorijos vizija iki 2023 m.

Utenos regionas  2023 m. patraukli ir saugi gyventi ir dirbti vietovė, kurioje puoselėjami gamtos ir kultūros ištekliai. Kaimo gyventojai verslūs, sugebantys išreikšti save,  bendraujantys ir bendradarbiaujantys piliečiai, turintys galimybes naudotis naujausiomis technologijomis, puoselėjantys tautines ir bendruomenines vertybes, besiorientuojantys į ateitį.

Vykdydama savo misiją  ir siekdama  įgyvendinti viziją Utenos regiono vietos veiklos grupė kartu su kitais projekto partneriais  įgyvendina tarptautinį  projektą „LEADER verslumo ir partnerystės plėtrai “. 

Keletas žodžių apie įmones ir jūsų regiono ekonomiką

Utena – žalias pramonės miestas – čia susitelkusios beveik visos pajėgiausios ir svarbiausios Utenos  apskrities pramonės įmonės:

•UAB „Švyturys – Utenos Alus“

•AB „Utenos trikotažas“

•AB „Rokiškio sūris” filialas „Utenos pienas“

•UAB „Utenos mėsa“

•AB „Umega group“

•UAB „Umaras“

•UAB „Vytrolma“

•UAB „Nosted mechanika“

•Lietuvos ir Danijos UAB „Engel Dali“

•AB „Utenos krosnys“

Utenos rajone veikia per 40 kaimo turizmo sodybų, kuriose vienu metu gali ilsėtis apie 1000 žmonių. Atkreiptinas dėmesys, kad palei rajone didžiausią ir skaidriausią Alaušo ežerą įsikūrę per 16 kaimo turizmo sodybų, kurios vienu metu galėtų apgyvendinti  apie 450 turistų.

Vidutinė kaimo turizmo sodyba gali priimti 18 – 20 žmonių. Tik palyginti netoliese viena kitos prie Alaušo ežero esančios kaimo turizmo sodybos „Samanė“ ir „Alaušo slėnis“ vienu metu gali sutalpinti po 70-80 žmonių. Iš viso daugiau kaip pusė kaimo turizmo sodybų deklaruoja teikiančios žvejybos organizavimo paslaugas.

Teritorijos aprašymas keletas žodžių

Utenos regionas priskiriamas prie prioritetinių Lietuvos turizmo plėtros regionų, nes regione yra gausu turistinių išteklių ir yra galimybės plėtoti darnųjį ir kultūrinį turizmą išsaugant natūralią gamtinę ir kultūrinę aplinką.

Utenos kraštas turtingas vandenų. Utenos apskrityje yra per 1000 ežerų. O Utenos rajone tyvuliuoja 186 ežerai. Patys žinomiausi: Tauragnas – giliausias ežeras Lietuvoje ( gylis 60,5 m. ) ir unikalus, sekliais smėlėtais atabradais, bet ir savo gelme, vandens skaidrumu besipuikuojantis Alaušas – vienas iš 10 didžiausių Lietuvos ežerų (plotas net 1071,8 ha). Rekreacinės veiklos formos prie ežerų yra labai įvairios – nuo paprasto laiko praleidimo, mėgėjiškos žūklės iki palyginti brangaus buriavimo ir plaukiojimo motorinėmis valtimis.

Turizmas – tai veikla, kuri apima įvairių suinteresuotųjų šalių veiksmus įvairiais lygmenimis, nes jie tiesiogiai ir netiesiogiai įtakoja turizmo plėtrą. Siekiant paskatinti darnią turizmo plėtrą būtinas dialogas ir partnerystė tarp turizmo sektoriaus dalyvių. Valdžios institucijos, verslas ir ne pelno sektorius planuodami bet kokią savo veiklą, turi įvertinti jos galimą poveikį aplinkai, žmogui, visuomenei ir kultūrai. Efektyvus turizmo planavimas ir valdymas yra pagrindas, lemiantis, kad darnaus vystymosi priemonėmis būtų padidinta teigiama turizmo nauda ir sumažintas neigiamas poveikis. Netinkamai planuojama ir valdoma turizmo plėtra gali daryti žalą, o tinkamai – būti ekonominės ir socialinės gerovės pagrindas.

Verslumui  ir turizmo veiklai  plėtoti  Utenos regione idealus įrankis yra  asociacija, kuri  apjungia visų sektorių: verslo, ne pelno ir valdžios atstovus ir veikia pagrindu „iš apačios į viršų“ . Tai asociacija  – Utenos regiono vietos veiklos grupė.


Regiono išskirtinumas

Utena – viena seniausių Lietuvos vietovių.  Šiuo metu tai apskrities centras, kuriame gyvena  per 30 000 gyventojų. Utena- žalias pramonės miestas – čia susitelkusios beveik visos pajėgiausios ir svarbiausios Utenos  apskrities pramonės įmonės.  Utena – seniausias ir didžiausias Utenos apskrities miestas, įkurtas 1261 metais.

Utenos atsiradimas siejamas su Narkūnų piliakalniais, Karaliaus Mindaugo laiške Kryžiuočių ordinui paminėtais 1261 metais. Legendos byloja, jog čia kunigaikštis Utenis pastatė medinę pilį, todėl gyventojai jo vardu pavadino ne tik miestą, bet ir aikštę, stadioną, laikraštį, futbolo komandą. Šiandien Utena tituluojama Rytų Aukštaitijos sostine, turinčia aukso spalva spindintį herbą-pasagą-laimės simbolį. Šalyje ir už jos ribų Uteną garsina graži gamta, geros sąlygos turizmui vystyti, turtingas kultūrinis paveldas, senos liaudies menų ir amatų tradicijos, AB “Utenos trikotažas”, UAB „Švyturys – Utenos Alus“ ir kitų įmonių produkcija. Utena susigiminiavusi su Preili (Latvija), Chelm (Lenkija), Trebon (Čekija), Litkoping (Švedija) ir Pontinia (Italija) miestais bei dalyvauja Euroregiono “Ežerų kraštas”, apimančio Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos pasienio rajonus, veikloje.

Utenos apskritis apima didžiąją dalį etnografinio Rytų Aukštaitijos regiono. Tai labai reikšmingas  ir gausiausiai  lankomas Lietuvos turistinis regionas, pasižymintis vaizdingais kraštovaizdžiais, kultūros ir istorijos paminklų gausa ir patogia turizmui geografine padėtimi: ribojamasi su Latvija, baltarusiais, šalia Vilnius.

Vienas svarbiausių turistų traukos centrų – Aukštaitijos nacionalinis parkas, įkurtas 1974m. Čia savita gamta:  yra nemažai retos faunos ir floros rūšių. Ežeruose gausu žuvų, miškuose – grybų, uogų ir žvėrių, todėl į šį regioną plūsta ne tik pasyvūs poilsiautojai, bet ir žūklės mėgėjai, uogautojai bei grybautojai.

Aukštaitijos krašto ežeruose prasideda daug vandens trasų, gausu poilsio namų, priklausančių įvairioms įstaigoms, organizacijoms, privatiems asmenims. Prie pat Utenos, ant Klovinių užtvankos kranto, galima išvysti unikalų Vestuvių kalną, kurį puošia liaudies meistrų sukurtos medinės skulptūros, vaizduojančios vestuvių apeigas ir jų dalyvius.

Vietos gyventojai pasiruošę priimti kaimo turizmo mėgėjus iš didesnių Lietuvos miestų ir taip pat iš užsienio.  Turtinga Aukštaitijos biologinė įvairovė yra labai svarbi ekologiniam ES tinklui “Natura 2000”. Kai kurios čia aptinkamos  gyvūnų ir augalų rūšys , Vakarų Europos šalyse yra visai išnykusios arba labai retos.