LGD GNIAZDO

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ – „GNIAZDO“ veikia nuo 2006 m. kaip savanoriška, ne pelno siekianti įmonių, asmenų ir organizacijų asociacija. VVG veikia šių valsčių kaimo vietovių darnaus vystymosi labui: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Łyszkowice, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia. Ši organizacija įsijungia į vietos iniciatyvas ir remia švietimą, skatina verslumą ir vietos gyventojų aktyvumą. Vietos veiklos grupė – „Gniazdo“ remia turizmą, istorinio-kultūrinio paveldo bei natūralios gamtos apsaugą.

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS – „GNIAZDO“ TERITORIJA. Vietos veiklos grupės – „Gniazdo“ teritorijai bendrai priklauso 9 valsčiai, esantys Skiernievicų ir Lovičo apskrityse, Lodzės vaivadijoje. Nuo šiaurės driekiasi Bolimowska giria (Puszcza Bolimowska), šalia teka nepaprastai graži Rawka upė. Taigi yra puikios sąlygos vystyti aktyvų ir kaimo turizmus. Mūsų teritorija yra tarp dviejų aglomeracijų: Varšuvos ir Lodzės. Atstumas iki Varšuvos – apie 66 kilometrus, o iki Lodzės – apie 53 kilometrus. Tai sudaro palankias sąlygas keliauti automobilių valdytojams. Netoliese esanti A2 autostrada ir A1 autostrados mazgas jungia mūsų teritoriją su Lenkija ir kitomis valstybėmis. Teritorijos paviršiaus plotą sudaro 774 km2, čia gyvena beveik 43 tūkst. Gyventojų.

VERSLAS. Geriausia VVG teritorijoje išsivysčiusios pramonės šakos, tai paslaugų ir pramonės šakos. Daugiausia yra taip vadinamų mikroįmonių, kuriose įdarbinta iki 10 asmenų. Tai liudija apie didelį vietos visuomenės verslumą. Tokia situacija atspindi vyraujančias bendrąsias ekonomikos tendencijas, kur konkurencingiausi ir didžiausią BVP sukuriantys subjektai yra būtent mažiausios įmonės, kurios, tuo pačiu, geriausia reaguoja į rinkoje vykstančius pokyčius. Svarbia paslaugų vystymosi kryptimi turėtų būti alternatyvių darbo vietų kūrimas asmenims, kurie baigia veiklą žemės ūkio sektoriuje. Ateities sritimi gali tapti paslaugos, susijusios su atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir „žaliosiomis“ darbo vietomis. Pagrindinis gamtos ir kultūros paveldų panaudojimo būdas bus jų susiejimas su ekonomine zona, kas skatins gyventojų verslumą ir novatorišką požiūrį į gebėjimą kurti naujas paslaugas ir produktus bei leis diversifikuoti ūkinių veiklų apimtį kitomis nei žemės ūkis. Išeitimi gali tapti turistinės prekės ir populiarios teritorijos markės sukūrimas. Turizmas turi vystytis pagal darnaus vystymosi taisykles, t. y. teikti ekonominę naudą, nenaikinti gamtinės aplinkos  bei sąmoningai naudoti antropogeninius elementus ir vystytis iki vietos visuomenei priimtinų ribų.

TURIZMAS. Vieni žinomiausių ir dėmesio vertų paminklų – tai XVII–XX a. laikotarpio bažnyčios, XIX a. dvarų kompleksai (Nowy Kawęczyn, Głuchów, Skierniewice valsčiai), Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų kapinės (Bolimów valsčius), vietos ir daiktai, susiję su rašytoju Władysław St. Reymont (Lipce Reymontowskie valsčius). Be to, su šio regiono tradicija galima susipažinti stebint mėgėjų surinktus eksponatus Zbigniewo Stanios senienų ir regiono paminklų galerijoje vietovėje Lipce Reymontowskie, Wł. St. Reymonto regioniniame muziejuje ir Ginkluotų veiksmų muziejuje vietovėje Lipce Reymontowskie. VVG – „Gniazdo“ teritorija patraukli turizmo ir gamtos požiūriu. Bolimowska giria ir išskirtas Bolimowski kraštovaizdžio parkas (Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Bolimów valsčiai) suteikia puikias galimybes vystyti aktyvųjį turizmą ir laisvalaikio erdvę, pvz.: žvejyba, plaukimas baidarėmis, žirgų, dviračių ar pėsčiųjų turizmas. Šiam tikslui paruošta daugybė takų: Griunvaldo takas, Takas Reymonto pėdomis, Senųjų dvarų takas, Vingiuotasis Rawka takas, Kovų prie Rawka takas. Teritorijoje driekiasi taip pat dalis Lodzės žirgų tako. Tai ilgiausias žirgų takas Europoje, jo ilgis apie 2 tūkst. km. Turizmo bazė gana gerai išsivysčiusi. Turistai gali atvykti pailsėti į kaimo turizmo sodybas, kurios be nakvynių siūlo taip pat dviračių ir baidarių nuomą, jodinėjimo paslaugas ir pan.