LGD KRAINA RAWKI

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA RAWKI”. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zostało powołane do życia 10 marca 2006 roku. LGD „Kraina Rawki” swoim zasięgiem obejmuje obszar 9 gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki oraz Żelechlinek.

Nadrzędnym celem i misją LGD „Kraina Rawki” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na:

  • SPOŁECZNOŚĆ poprzez działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego dzięki wspieraniu oddolnych inicjatyw mieszkańców;
  • PROMOCJĘ REGIONU poprzez promowanie naszego regionu pod względem turystycznym i inwestycyjnym przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i historycznych oraz lokalnych produktów i usług;
  • WYRÓWNYWANIE SZANS poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podejmowaniu działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób po 50 roku życia.

OBSZAR LGD „KRAINA RAWKI”. Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju obejmuje 9 gmin, z czego siedem gmin leży w województwie łódzkim, zaś dwie w województwie mazowieckim. W przypadku województwa łódzkiego, pięć gmin, tj. Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice należy do powiatu rawskiego, gmina Kowiesy należy do powiatu skierniewickiego, zaś gmina Żelechlinek – do powiatu tomaszowskiego. Gminy Puszcza Mariańska i Wiskitki znajdują się w powiecie żyrardowskim w województwie mazowieckim. Łączna powierzchnia obszaru LGD to 1103,92 km2. Obszar LGD „Kraina Rawki” usytuowany jest w centralnej Polsce, we wschodniej części województwa łódzkiego i zachodniej części województwa mazowieckiego.

BIZNES. Położenie geograficzno-administracyjne gmin należących do LGD, w środkowej części Polski, pomiędzy dwiema aglomeracjami – łódzką i warszawską, jak również doskonałe połączenia komunikacyjne sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. W gospodarce obszaru LGD „Kraina Rawki” przeważa rolnictwo, głównie uprawa owoców i warzyw. Według danych GUS z kwietnia 2018 roku na terenie LGD zarejestrowanych było 3 724 podmiotów gospodarczych. Podział na poszczególne gminy przedstawia tabela poniżej.

Gmina

Liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne)

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bez os. fiz. prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne)

Biała Rawska

712

556

Cielądz

211

162

Kowiesy

202

160

Puszcza Mariańska

727

584

Rawa Mazowiecka

618

522

Regnów

88

70

Sadkowice

215

159

Wiskitki

784

616

Żelechlinek

167

140

TURYSTYKA. Obszar LGD „Kraina Rawki” posiada zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne, które pozwalają rozwinąć sektor turystyczny. W każdej z gmin są zabytkowe budowle takie jak kościoły, dwory i pałace, które są atrakcją turystyczną na trasie wycieczek zarówno pieszych, jak i rowerowych. Malownicze krajobrazy z łagodnymi wzniesieniami stanowią dużą atrakcję dla turystów odwiedzających nasze strony. Dosyć gęsta i mało uczęszczana sieć dróg idealnie nadaje się na wycieczki rowerowe. Można tu znaleźć obszary dzikiej, nieskażonej cywilizacją przyrody. Jest tu wiele lasów, starych przydrożnych alei i parków przydworskich. Obszar jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki weekendowej, w szczególności ze względu na swoje położenie pomiędzy Łodzią i Warszawą.

Największe atrakcje turystyczne obszaru „Krainy Rawki” – interesujące miejsca, bogate w zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe zostały połączone za pomocą szlaku turystycznego w kształcie cyfry „8” – „Rawskiej Ósemki”. Trasa wiedzie przez liczne wsie i miasteczka, łącząc zabytki architektury sakralnej, pałacowej i dworskiej, unikalne atrakcje przyrodnicze oraz pomniki przyrody nieożywionej. Tak duże urozmaicenie sprawia, że każdy znajdzie tu dla siebie coś interesującego.

Kolejnym ważnym zasobem obszaru jest kolejka wąskotorowa, której trasa prowadzi z Rogowa przez Rawę Mazowiecką do Białej Rawskiej i przecina malownicze tereny podnóża Wzniesień Łódzkich, dolinę rzeki Rawki oraz pagórkowate tereny Wysoczyzny Rawskiej. Wzdłuż trasy kolejki znajduje się wiele atrakcyjnych pod względem turystycznym miejscowości.

Na obszarze LGD działa sieć Wiosek i Zagród Tematycznych Kraina Rawki, które mają na celu ożywienie gospodarki wiejskiej, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z lokalnymi produktami, usługami lub kulturą danego regionu. Wioski tematyczne to miejscowości, których rozwój podporządkowany jest konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców. Wioski tematyczne posiadają swoje oferty turystyczne, które są ciekawą atrakcją dla odwiedzających.