LGD Molėtai

Stowarzyszenie LGD regionu Molėtai „Zmieniamy zmieniając się” zostało założone 7 września 2004 r. Obecnie należy do niego 21 osób prawnych i fizycznych. LGD ma przewodniczącego i zarząd. Do zarządu należy 11 osób, które są wybierane podczas walnego zgromadzenia na 3-letnią kadencję. 45,45 % z nich to przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, 27,27 %, to przedstawiciele sektora handlowego i 27,27 % – przedstawiciele władzy lokalnej. Pracami zarządu kieruje przewodniczący, który jest również przewodniczącym LGD. Jedna osoba do zarządu jest wybierana maksymalnie na 2 kadencje. Zarząd LGD Molėtai pełni również funkcje komitetu wyboru projektów.

LGD Molėtai jest członkiem sieci lokalnych grup działania i sieci wsi Litwy.

Cele LGD przewidziane do osiągnięcia do 2023 roku:

1. Bazując na partnerstwie społecznym stworzyć aktywny sektor przedsiębiorczości społecznej (stworzenie co najmniej 2 punktów świadczenia usług oraz przystosowanie/wykorzystanie wszystkich pomieszczeń organizacji społecznych do rozwoju przedsiębiorczości społecznej) i zobowiązać mieszkańców wsi, aby lepiej dbali o jakość swojego życia.

2. Systematycznie zwiększać rolę młodych osób w organizowaniu społeczności lokalnej i świadcząc usługi mające na celu zmniejszenie wykluczenia społecznego.

3. Włączyć mieszkańców obszarów wiejskich oraz organizacje reprezentujące ich interesy w tworzenie produktów regionalnych oraz lepiej wykorzystać dziedzictwo kulturowe i historyczne do lokalnego rozwoju.

4. Kilka słów o przedsiębiorstwach i gospodarce na naszym terenie.

Na terenie regionu Molėtai istnieje 15 przedsiębiorstw rolnych, 343 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 80 małych spółek, 202 przedsiębiorstwa jednoosobowe, jednoosobową działalność prowadzi 635 przedsiębiorców, zaświadczenie o działalności gospodarczej posiada 753 osoby. Rozwija się handel, budownictwo, obróbka drewna, rolnictwo i agroturystyka. Największa działająca spółka – UAB „HODA”. W samorządzie regionu Molėtai najlepiej rozwinięty jest przemysł tworzyw sztucznych – produkcja produktów plastikowych – począwszy od różnych urządzeń gospodarstwa domowego po złożone części techniczne. W regionie firmy zajmują się obróbką drewna, produkują składane budowle drewniane, palety, wyroby stolarskie i ciesielskie, różne meble, szyciem ubrań damskich i męskich. Jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w regionie jest turystyka. W 2016 r. w samorządzie regionu Molėtai usługi noclegowe oferowało 31 instytucji. Zatrzymało się w nich około 31 tys. turystów. Większa część (92,7 %) gości, to mieszkańcy Litwy. W samorządzie regionu Molėtai działało 35 gospodarstw agroturystycznych, które odwiedziło 8,8 tys. turystów. Średnio jeden turysta w gospodarstwie agroturystycznym miał zarezerwowane 2,28 noclegów (średnia kraju – 1,91). Zgodnie z danymi z dnia 1 stycznia 2017 r. w samorządzie regionu Molėtai działało 407 podmiotów gospodarczych. Najwięcej – 90 – z nich zajmowało się sprzedażą hurtową i detaliczną oraz prowadziło działalność związaną z naprawą pojazdów silnikowych i motocykli. Mniej było podmiotów gospodarczych, oferujących usługi budowlane (50), inną działalność usługową (38), przetwórstwo przemysłowe (36). W porównaniu z danymi z dnia 1 stycznia 2016 r. liczba działających podmiotów gospodarczych w ciągu roku zwiększyła się o 0,5 %. Na początku 2017 r. 60,7 % działających podmiotów gospodarczych zatrudniało do czterech pracowników, 16 % – od 5 do 9 pracowników, jedynie 3 podmioty gospodarcze miały ponad 150 pracowników.

3. Dane terytorium LGD

W skład terytorium LGD regionu Molėtai wchodzi terytorium samorządu regionu Molėtai z wyłączeniem:

centrum samorządu – miasta Molėtai.

Terytorium LGD regionu Molėtai leży w odległości ok. 40 kilometrów od stolicy państwa Wilna, w kierunku Wschodniej Auksztoty, należy do okręgu Utena. Powierzchnia terytorium LGD regionu Molėtai wynosi 1363,01 km2. Do LGD należy 11 gmin: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio, Mindūnų, Suginčių, Videniškių. Do terytorium LGD należy: 5 miast (Alanta, Balninkai, Dubingiai, Giedraičiai, Joniškis), 791 wioska, 10 pojedynczych osad. Gęstość zaludnienia w samorządzie regionu Molėtai (wliczając miasto Molėtai) w 2014 r. wynosiło 16,1 mieszkańców/km2, tj. 29 mieszkańców/ km2 mniej niż w kraju. Na terenie LGD gęstość zaludnienia jest jeszcze mniejsza. Na początku 2017 r. w samorządzie regionu Molėtai mieszkało 18,4 tys. stałych mieszkańców (w mieście Molėtai – 5,8 tys.).

4. Wyjątkowość i tożsamość społeczności terytorium LGD (http://pano.fotoskrydis.lt/moletai360/index.html)

Wyjątkowość terytorium LGD regionu Molėtai wynika z „daru Bożego” – pięknych terenów obfitujących w jeziora, cudowne krajobrazy i inne zasoby naturalne. Tożsamość społeczności terytorium Molėtai kształtuje coraz bardziej ujawniające się dziedzictwo kulturowe i historyczne. W ostatnim czasie do rozpoznawalności tych terenów coraz bardziej przyczynia się udany i umiejętnie realizowany marketing regionu, bazujący na koncepcji „Tu wszystko jest prawdziwe“. Na terytorium LGD występuje 279 jezior, dużo wspaniałych krajobrazów i lasów, które są ważne w skali kraju i zostały wpisane na listę terenów objętych ochroną. W pobliżu terytorium LGD regionu Molėtai znajdują się centra gospodarcze i kulturowe. Terytorium LGD regionu Molėtai rozciąga się na 30 km na południe od Utena i 40–60 km na północ od Wilna, dlatego też jest to stosunkowo dobre miejsce do wypoczynku, sporo osób chce tu mieszkać i / lub inwestować. Obszar regionu Molėtai sprzyja wypoczynkowi, turystyce. Jest tu dużo terenów objętych ochroną oraz obiektów historycznych i kulturowych, jak np. pradawna osada Luokesų, jedyne w Europie Muzeum Etno-kosmologii, osady historyczne Giedraičių i Dubingių, muzeum wędkarstwa itp., zwiększa się liczba ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych. Region Molėtai – centrum aktywnego spędzania czasu i lider w poznawaniu gwiazd. Obecnie obszar ten najbardziej rozpoznawalny jest z uwagi na Muzeum Etno-kosmologii i Obserwatorium Astronomiczne w Molėtai. Region Molėtai mając unikatowy obiekt na Litwie i w Europie – Muzeum Etno-kosmologii – chce zatwierdzić swoją rozpoznawalność jako lider poznawania gwiazd i w ten sposób pokazać wyjątkowość regionu. W planie jest rozwój działalności i infrastruktury (dla poruszających się transportem lądowym, wodnym, powietrznym, pieszo), oferując aktywne i innowacyjne formy wypoczynku. Samorząd chce zachęcać lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców do rozpoczęcia i realizacji idei w sektorze usługowym, stworzyć otoczenie, w którym dobrze jest przebywać i do którego chce się wracać. Tereny regionu Molėtai znane są również jako ekologiczny obszar jezior, który często nazywany jest „rajem wędkarzy”, jako terytorium rolnictwa ekologicznego, w którym znajduje się mnóstwo ekologicznej produkcji (grzybów i owoców leśnych, produktów pszczelich, jagód, owoców, warzyw, ryb, produktów wełnianych itp.). Rolnicy tego regionu jako pierwsi rozpoczęli uprawiać rolnictwo ekologiczne, posiadają różnorodne ekologiczne gospodarstwa rolne, utworzyli kanały sprzedaży swojej produkcji i rynek konsumencki.