O LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA REGIONU UTENA

Lokalna grupa działania regionu Utena – to organizacja pożytku publicznego, działająca jako osoba prawna w wiejskiej miejscowości w obszarze społecznym, edukacyjnym, naukowym, kulturowym, sportu i innych podobnych obszarach oraz świadcząca usługi członkom społeczności wiejskiej. Cała działalność organizacji jest ukierunkowana na realizację głównych celów.

Umowa założycielska została podpisana w dniu 22 grudnia 2008 r. podczas zjazdu założycielskiego Lokalnej grupy działania regionu Utena. LGD regionu Utena została wpisana do Rejestru Osób Prawnych w dniu 20 stycznia 2009 r. Forma prawna – stowarzyszenie.

W zarządzie Lokalnej grupy działania regionu Utena jest 15 członków. Do Lokalnej grupy działania regionu Utena należy ponad 40 członków.

Misja LGD

LGD regionu Utena – to nowoczesna organizacja świadcząca wysokiej jakości usługi doradcze, wspierająca aktywność społeczną oraz rozwój przedsiębiorczości w regionie Utena.

Wartości LGD

LGD regionu Utena prowadząc działalność kieruje się następującymi wartościami:

 • Partnerstwo – najważniejsza wartość, dzięki której udało się utworzyć Lokalną grupę działania regionu Utena i zrzeszyć przedstawicieli społeczności obywatelskiej, branży handlowej i instytucji rządowych.
 • Postawa obywatelska – nieustanny rozwój stając przed wyzwaniami, pozostając godnymi ludźmi umiejącymi podejmować decyzje, które byłyby optymalne w rodzinie, wspierane przez przyjaciół i otaczającą społeczność.
 • Ukierunkowanie na społeczność oznacza, że LGD regionu Utena prowadząc swoją działalność chce zwrócić szczególną uwagę na lokalne zasoby i łącząc je pomóc w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności.
 • Dostępność – LGD regionu Utena jest łatwo dostępna, gdy klienci potrzebują jej usług.
 • Rzetelnie wykonywane powzięte i powierzone prace, prawdomówność wobec siebie i innych oraz godne traktowanie osób fizycznych i prawnych.
 • Nowoczesność – interesowanie się nowościami, innowacjami i umiejętność zastosowania ich w praktyce.
 • Odpowiedzialność – codzienna postawa, dzięki której organizacja może rozwijać się i umacniać.
 • Pozytywne nastawienia lub przekonanie o słuszności wybranej drogi, które można zachować jedynie opierając się na faktach i polegając na pracy drużynowej lub wsparciu przyjaciela.
 • Troskliwość wobec osób przedstawiających lokalne projekty regionu Utena.
 • Otwartość – Lokalna grupa działania regionu Utena jest otwarta na nowych ludzi, nowe organizacje i nowe idee, ujawniająca swoje zdobyte doświadczenie każdej osobie, którą interesują procesy rozwoju wsi.

Wizja LGD do 2023 r.

Region Utena w 2023 r. – to interesująca oraz bezpieczna miejscowość do życia i pracy, w której wspiera się zasoby przyrodnicze i kulturowe. Mieszkańcy wsi, to ludzie przedsiębiorczy, umiejący wyrazić siebie, komunikatywni i współpracujący obywatele, mający możliwości korzystania z najnowszych technologii, pielęgnujący wartości narodowe i społeczne, ukierunkowani na przyszłość.

Wykonując swoją misję i dążąc do realizacji wizji Lokalna grupa działania regionu Utena wraz z innymi partnerami projektu realizują międzynarodowy projekt „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa”

2. Kilka słów o przedsiębiorstwach i gospodarce naszego regionu

Utena – zielone miasto przemysłowe – tutaj zlokalizowane są prawie wszystkie najprężniej działające i najważniejsze firmy regionu Utena:

 • UAB „Švyturys – Utenos Alus“
 • AB „Utenos trikotažas“
 • AB „Rokiškio sūris” filialas „Utenos pienas“
 • UAB „Utenos mėsa“
 • AB „Umega group“
 • UAB „Umaras“
 • UAB „Vytrolma“
 • UAB „Nosted mechanika“
 • Lietuvos ir Danijos UAB „Engel Dali“
 • AB „Utenos krosnys“

W regionie Utena działa ponad 40 gospodarstw agroturystycznych, w których jednocześnie może wypoczywać ok. 1000 osób. Należy zaznaczyć, że nieopodal największego i najczystszego jeziora Alaušas znajduje się ponad 16 gospodarstw agroturystycznych, które jednocześnie mogą pomieścić ok. 450 turystów.

Średniej wielkości gospodarstwo agroturystyczne może ugościć od 18 do 20 osób. Stosunkowo niedaleko od siebie usytuowane gospodarstwa agroturystyczne „Samanė“ i „Alaušo slėnis“, znajdujące się w pobliżu jeziora Alaušas, jednocześnie mogą pomieścić po 70–80 gości. Ponad połowa gospodarstw agroturystycznych oferuje usługi wędkarskie.

3. Kilka słów o regionie

Region Utena zalicza się do najważniejszych regionów pod względem rozwoju turystyki na Litwie, gdyż tutaj znajduje się dużo zasobów turystycznych oraz możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej i kulturowej przy zachowaniu naturalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Teren regionu Utena obfituje w akweny. Na obszarze okręgu Utena występuje ponad 1000 jezior, a w regionie –186 jezior. Najbardziej znane z nich, to: Tauragnas – najgłębsze jezioro na Litwie (głębokość 60,5 m) oraz Alaušas – wyjątkowo przejrzyste jezioro z piaszczystym brzegiem – jedno z 10 największych jezior na Litwie (o powierzchni 1071,8 ha). Region ten oferuje różne formy wypoczynkowe – od zwykłego spędzania wolnego czasu, amatorskiego wędkowania po bardziej wyszukane dziedziny sportu jak żeglarstwo czy pływanie na łodziach motorowych.

Turystyka – to działalność obejmująca działania różnych zainteresowanych stron na różnych płaszczyznach, gdyż bezpośrednio i pośrednio mają wpływ na rozwój turystyki. W celu wspierania rozwoju turystyki zrównoważonej niezbędny jest dialog i partnerskie stosunki między uczestnikami branży turystycznej. Instytucje państwowe, przemysł i sektor pozarządowy planując dowolną swoją działalność musi dokonać oceny jego wpływu na środowisko, człowieka, społeczeństwo i kulturę. Efektywne planowanie i zarządzanie turystyką gwarantuje, że dzięki środkom zrównoważonego rozwoju zostanie zwiększona korzyść turystyki i zmniejszony negatywny wpływ. Planowanie i zarządzanie turystyką prowadzone w nieodpowiedni sposób może powodować szkodę, a prowadzone w należyty sposób – stać się podstawą dobrobytu gospodarczego i społecznego.

W regionie Utena istnieje stowarzyszenie, będące idealnym narzędziem do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, które zrzesza członków wszystkich branż: handlowej, niepublicznej i władz państwowych oraz działa na zasadzie „z dołu do góry“. Jest to Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania regionu Utena.

4. Atrakcje regionu

Utena – jedno z najstarszych miast na Litwie. Obecnie jest to centrum okręgu, w którym mieszka ponad 30 000 mieszkańców. Utena – to zielone miasto przemysłowe – tutaj zlokalizowane są prawie wszystkie najprężniej działające i najważniejsze firmy regionu Utena, to najstarsze i największe miasto okręgu, założone w 1261 roku.

Powstanie miasta Utena jest związane z grodziskami Narkūnų, o których wspominał Król Mindaugas w liście do Zakonu krzyżackiego w 1261 roku. Legendy głoszą, że tutaj książę Utenis zbudował drewniany zamek, dlatego ludzie na jego cześć nazwali nie tylko miasto, ale i plac, stadion, gazetę, drużynę piłkarską. Obecnie Utena uzyskała miano stolicy Wschodniej Auksztoty, posiada herb z wizerunkiem podkowy w złotym kolorze – symbolem szczęścia. W kraju i za granicą Utena słynie ze swojej pięknej przyrody, dobrych warunków do rozwoju turystyki, bogatego dziedzictwa kulturowego, starych tradycji sztuki ludowej i rzemieślniczej, AB „Utenos trikotažas“, UAB „Švyturys – Utenos Alus“ oraz produkcji innych firm. Utena współpracuje z następującymi miastami: Preili (Łotwa), Chełm (Polska), Trzeboń (Czechy), Linkoping (Szwecja) i Pontinia (Włochy) oraz uczestniczy w działalności euroregionu „Kraina jezior”, w którego skład wchodzą regiony przygraniczne Litwy, Łotwy i Białorusi.

Okręg Utena zajmuje większą część regionu etnograficznego Wschodniej Auksztoty. Jest to bardzo ważny i licznie odwiedzany region turystyczny Litwy, wyróżniający się pięknymi krajobrazami, pomnikami kulturowymi i historycznymi oraz przyjaznym turystyce położeniem geograficznym: sąsiaduje z Łotwą, Białorusinami, niedaleko znajduje się Wilno.

Jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc turystycznych – Auksztocki Park Narodowy, założony w 1974 r. Występuje tu specyficzna przyroda: sporo rzadkich rodzajów flory i fauny. Jeziora obfitują w ryby, a lasy – w grzyby, jagody i zwierzynę, dlatego też region ten chętnie odwiedzają nie tylko turyści preferujący pasywny wypoczynek, ale również miłośnicy wędkarstwa, zbieracze jagód i grzybiarze.

W jeziorach regionu Auksztoty rozpoczyna się wiele tras wodnych, jest mnóstwo domów wypoczynkowych należących do różnych instytucji, organizacji, osób prywatnych. Przy samym mieście Utena, na brzegu zapory Klovinių, można zobaczyć wyjątkową Górę weselną, którą zdobią stworzone przez mistrzów ludowych rzeźby przedstawiające obrzędy weselne i ich uczestników.

Lokalni mieszkańcy są gotowi ugościć miłośników agroturystyki z większych miast Litwy i zagranicy. Bogata różnorodność biologiczna Auksztoty jest niezwykle ważna dla sieci ekologicznej UE „Natura 2000”. Niektóre napotykane tutaj gatunki zwierząt i roślin w krajach Europy Zachodniej zupełnie wyginęły lub bardzo rzadko występują.