Lenkijos ir Lietuvos verslo platforma

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

“European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas”