Skierniewicka Izba Gospodarcza

Telefon
606 978 779
Opis prowadzonej działalności

W grudniu 1991 r. na wniosek 52 podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie woj. skierniewickiego powołana została do życia Izba Gospodarcza Województwa Skierniewickiego, będąca organem samorządu gospodarczego, która z czasem zmieniła nazwę na Regionalną Izbę Gospodarczą, a następnie Skierniewicką Izbę Gospodarczą w Skierniewicach. Ostatnia zmiana nazwy Izby miała miejsce  w 2005 roku na Skierniewicką  Izbę Gospodarczą.
Organizacja powołana została, by skutecznie reprezentować poglądy i chronić interesy swoich członków, popierać i promować rozwój działalności gospodarczej, a przede wszystkim mieć realny wpływ na tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej.
Warunkiem realizacji fundamentalnych dla Izby celów było i jest aktywne uczestnictwo w życiu miasta. Dzięki dobrym kontaktom z władzami samorządowymi Izba odegrała znaczący wpływ na tworzone koncepcje, plany i strategie rozwoju regionalnego. I to zarówno na poziomie tworzenia lokalnych planów rozwoju, jak i strategii rozwoju Województwa Łódzkiego.
SIG zrzesza podmioty gospodarcze, głównie z terenu miasta Skierniewice oraz powiatu skierniewickiego.
W gronie Członków Skierniewickiej Izby Gospodarczej znajdują się:

mikro-przedsiębiorcy
małe firmy
średnie firmy
duże przedsiębiorstwa.

Obecne w Izbie podmioty gospodarcze, reprezentują następujące branże:

Rolnictwo
Produkcja (m.in. wyrobów tekstylnych, urządzeń i podzespołów elektro-technicznych,  narzędzi specjalnych, maszyn rolniczo-ogrodniczych)
Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami
Budownictwo (m.in. usługi ogólnobudowlane i instalatorskie, roboty inżynieryjno-drogowe, budowa linii telekomunikacyjnych i elektro energetycznych)
Handel hurtowy i detaliczny  (m.in. handel towarami zaopatrzenia ogrodniczego i budowlanego, handel towarami konsumpcyjnymi)
Transport i gospodarka magazynowa
Poligrafia
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ( m.in. doradztwo gospodarcze, usługi rachunkowe, usługi projektowe oraz geodezyjne, doradztwo personalne, pośrednictwo pracy).

Najliczniej reprezentowanymi w Izbie branżami jest budownictwo oraz usługi.
W  2017 roku  Izba obchodziła Jubileusz 25-lecia istnienia.
Zarząd Skierniewickiej Izby Gospodarczej stanowią:
Jolanta Juraś – Prezes Zarządu
Jerzy Mirgos – V-ce Prezes Zarządu
Ryszard Targowski – V-ce Prezes Zarządu
Jacek Słodki – Sekretarz
Grażyna Głuszek – Skarbnik
Członkowie:
Teresa Jędraszek
Marek Kowalski
Konstanty Marat
Łukasz Krawczyński
Tomasz Łajko
Edward Pawlik
Skierniewicka Izba Gospodarcza
tel.46 832 10 59, 606 978 779

Kategoria

Send Message