LGD KRAINA RAWKI

VIETOS VIEKLOS GRUPĖ „KRAINA RAWKI“. Asociacija Vietos veiklos grupė „Kraina Rawki” savo veiklą pradėjo 2006 m. kovo 10 d. VVG „Kraina Rawki” priklauso 9 valsčiai: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki ir Żelechlinek.

Pagrindinis VVG „Kraina Rawki“ tikslas ir misija – kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybės pagerinimas. Visi mūsų veiksmai orientuoti į:

  • VISUOMENĘ veikiant pilietiškos visuomenės kūrimo labui, skatinant vietos gyventojų iniciatyvas;
  • REGIONO REKLAMĄ mūsų regiono populiarinimas turizmo ir investicijų srityse, pasitelkiant kultūrinius ir istorinius išteklius bei vietos produktus ir paslaugas;
  • VIENODŲ SĄLYGŲ SUDARYMĄ kovojant su socialiniu atskyrimu ir siekiant padėti vaikams, jaunimui ir vyresniems nei 50-ies metų asmenims.

VIETOS VIEKLOS GRUPĖS „KRAINA RAWKI“ TERITORIJA. Vietos plėtros strategijos teritorijai priklauso 9 valsčiai, kur septyni iš jų priklauso Lodzės vaivadijai, o likusieji du – Mazovijos vaivadijai. Lodzės vaivadijos atveju penki valsčiai, t. y. Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów ir Sadkowice, priklauso Rawski apskričiai, Kowiesy valsčius priklauso Skiernievicų apskričiai, o Żelechlinek valsčius – Tomaszowski apskričiai. Puszcza Mariańska ir Wiskitki valsčiai priklauso Żyrardowski apskričiai, Mazovijos vaivadijai. Bendras VVG teritorijos paviršiaus plotas – 1103,92 km2. VVG „Kraina Rawki“ teritorija yra centrinėje Lenkijos, rytinėje Lodzės vaivadijos ir vakarinėje Mazovijos vaivadijos dalyje.

VERSLAS. Geografinė-administracinė VVG priklausančių valsčių padėtis centrinėje Lenkijos dalyje, tarp dviejų aglomeracijų – Lodzės ir Varšuvos – bei puikus susisiekimas skatina ekonominę plėtrą. VVG „Kraina Rawki“ teritorijoje vyrauja žemės ūkis, visų pirma auginami vaisiai ir daržovės. Vadovaujantis 2018 m. balandžio mėnesio Lenkijos centrinės statistikos  tarnybos (lenk. GUS) duomenimis, VVG teritorijoje buvo užsiregistravę 3 724 ūkio subjektai. Žemiau lentelėje pateiktas pasiskirstymas pagal paskirus valsčius.

Valsčius

Bendras šalies ūkio subjektų skaičius (neįskaičiuojant fizinių asmenų, turinčių tik individualius žemės ūkius)

Ūkinę veiklą vykdančių fizinių asmenų skaičius

(neįskaičiuojant fizinių asmenų, turinčių tik individualius žemės ūkius)

Biała Rawska

712

556

Cielądz

211

162

Kowiesy

202

160

Puszcza Mariańska

727

584

Rawa Mazowiecka

618

522

Regnów

88

70

Sadkowice

215

159

Wiskitki

784

616

Żelechlinek

167

140

TURIZMAS. VVG „Kraina Rawki“ teritorijoje yra gamtos, kultūros ir istorijos išteklių, kurie leidžia vystyti turizmo šaką. Kiekviename valsčiuje yra senovinių statinių, pvz.: bažnyčių, dvarų ir rūmų, kuriuos lanko tiek pėsčiųjų turizmo grupės, tiek dviratininkų. Turistus, atvykusius į mūsų kraštą, patraukia nepaprastai gražūs kraštovaizdžiai ir kalvos. Gerai išvystytas ir neperpildytas kelių tinklas puikiai tinka dviračių žygiams. Čia galima rasti laukinę, civilizacijos nepaliestą gamtą. Šioje teritorijoje gausu miškų, senų alėjų ir dvarų parkų. Čia galima smagiai praleisti savaitgalius, visų pirma dėl patogios lokalizacijos, nes minėta teritorija yra tarp Lodzės ir Varšuvos.

Didžiausios turistinės atrakcijos „Kraina Rawki“ teritorijoje – įdomios vietos, kuriose gausu istorijos, gamtos ir kultūros išteklių, sujungtos „8“ – „Rawska aštuonetuko“ („Rawska Ósemka”) – formos turistiniu keliu. Trasa tęsiasi per kaimus ir miestelius, jungdama sakralinės, pilių ir dvarų architektūros paminklus, unikalias gamtos lankytinas vietas bei gamtos paminklus. Tokia didžiulė įvairovė lemia, kad kiekvienas suras čia sau ką nors įdomaus.

Kitas svarbus aptariamos teritorijos išteklius, tai siaurojo geležinkelio traukinys, kurio trasa driekiasi nuo Rogowo per Rawa Mazowiecka, Biała Rawska link ir kerta nepaprastai gražią Lodzės aukštumų (Wzniesienia Łódzkie) papėdės teritoriją, Rawka upės slėnį bei kalvotą Wysoczyzna Rawska teritoriją. Traukinio trasa driekiasi gražiais ir turizmo požiūriu patraukliais vietovių takais.

VVG „Kraina Rawki“ teritorijoje veikia Kraina Rawki teminių kaimelių ir sodybų tinklas, kurių tikslas – kaimo ekonomikos atgaivinimas, sutelkiant vietinę visuomenę ties klausimais, susijusiais su vietiniais produktais, paslaugomis ar tam tikrų regionų kultūra. Teminiai kaimeliai, tai vietovės, kurių plėtra priklauso nuo konkretaus sumanymo, esančio savotišku turistiniu produktu, aplink kurį kuriami būdai alternatyvioms gyventojų pajamoms gauti. Teminiai kaimeliai turi savo turistinius pasiūlymus, kurie tampa įdomia atrakcija atvykusiesiems.