O PROJEKCIE

„LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa” to międzynarodowy projekt współpracy stworzony przez 2 lokalne grupy działania z Polski: LGD – „Gniazdo” (koordynator) i LGD „Kraina Rawki” oraz z Litwy: LGD z regionu Moletai i LGD regionu Utena. Współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja projektu ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla nawiązania współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi firmami, tak aby z czasem przyniosło to wymierne korzyści i efekty dla obydwu krajów. Dynamika rozwoju lokalnego jest uzależniona od zmian w światowych gospodarkach. Rozwój gospodarczy i osiągnięcie wysokiego poziomu dobrobytu społeczeństwa, z obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie, jest zadaniem priorytetowym tego przedsięwzięcia. Proces integracji międzynarodowej będzie skutkować wymianą handlową i poprawą jakości życia na terenach wiejskich.

Otwieramy platformę dla przedsiębiorców i liderów społeczności lokalnych na której będzie można zamieszczać informacje o swoich firmach, pomysłach, doświadczeniach. Chcemy zwiększyć szansę na działalność w skali globalnej. Miejsce także może posłużyć jako skrzynka kontaktowa dla organizacji pozarządowych, dzięki której powstaną międzynarodowe projekty i międzynarodowe przyjaźnie. Dla turysty i podróżnika będzie katalogiem z informacjami, gdzie spędzić niezapomniane chwile w miłym otoczeniu.

Katalog będzie dwujęzyczny polski i litewski. Wszyscy zainteresowani – przedsiębiorcy, organizacje oraz mieszkańcy obszaru lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie mogą zaistnieć na tym portalu po spełnieniu kilku warunków formalnych. Należy zapoznać się i zaakceptować regulamin bazy danych. Przesłać elektronicznie wypełnioną komputerowo kartę rejestracyjną. Można dołączyć zdjęcia i logo. Dostarczyć pocztą, osobiście lub w innej formie do biura LGD podpisane odręcznie oświadczenie. Baza danych i platforma są w fazie przygotowań. Prosimy o wyrozumiałość i zapraszamy do współpracy!

Karta rejestracyjna oświadczenie